Deklaration

Nu är deklarationsarbetet i full gång och vi jobbar i högtryck. Vi har anstånd med inlämnandet till den 17 juni 2019 – men för att klara det så behöver vi sätta en deadline för er som ännu inte lämnat något underlag till oss. 
För att garantera att vi hinner med de som återstår så behöver ni som vill ha hjälp i år, men inte har lämnat in ert material göra det absolut senast den 20 maj 2019.  
 
Om du inte behöver vår hjälp i år så är vi tacksamma om du meddelar oss det.