ROT och RUT

Passa på att göra avdrag för ROT och RUT

Det är du som utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt din köpare. Efter utfört arbete drar du sedan av halva arbetskostnaden på fakturan till köparen. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person.

Nya regler 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutarbete. Bland annat slopas rutavdrag för matlagning.