Buvi Undervattensinspektion AB , en spännande kund hos oss på Ceterus Ekonomi AB

BUVI Undervattensinspektion AB startade 2011 med att utföra tjänsten undervattensinspektion på konstruktion under vatten såsom:

Hamnar, kaj, fartyg, broar, tunnlar, sjökablar mm new skype for free.

Idag har BUVI AB fler affärsområden där utöver tjänsten nu försäljning av undervattensteknik på den Skandinaviska marknaden ingår.

 

”BUVI arbetar med att bistå marknaden med undervattensteknik som är kompetent, effektivt och ”one man handled” seal one app herunterladen. Det gör BUVI AB genom att sälja undervattensteknik som är anpassat till kundens behov och förstå kundens uppdrag inför att utföra undervattensinspektioner herunterladen. BUVI AB når marknaden genom att vara flexibla, rörliga och tillgängliga.”

 

Läs mer på www.buvi.se |www.undervattensinspektion.se| www.videoray.se | www.undervattensteknik.se