Vardagen är snart här på riktigt

Det är hög tid att förbereda för alla deadlines som uppstår den närmsta tiden. Vi hjälps åt att hålla tiderna under våren.

Januari
15 Sista dag för elektronisk dekl för AB med bokslut maj – juni
18 Moms för nov musik und videos herunterladen. samt skatt och arb.giv.uppg för dec
20 Periodisk sammanställning på papper
25 Periodisk sammanställning elektroniskt
31 Lönerapportering till Fora och Pensionsvalet
Årsredovisning till Bolagsverket för bokslut juni 2015

Februari
1   Kontrolluppgifter löner 2015
12 Månadsmoms dec samt skatt och arb.giv.uppg audiobooks for free download. jan
Moms för kvartalsrapportering okt – dec
Årsmoms för Handelsbolag avseende 2015
22 Periodisk sammanställning på papper
25 Periodisk sammanställning elektroniskt
26 Årsmoms för Enskilda firmor som haft EU handel 2015

29  Årsredovisning till Bolagsverket för bokslut juli 2015

Mars
1   Sista dag för elektronisk dekl för AB med bokslut juli – aug
14 Månadsmoms jan samt skatt och arb.giv.uppg mp3 downloaden sicher. febr
Sista dag för inb. av restskatt för företagare
Årsmoms för enskilda firmor som lämnar på papper.
Utskick av deklarationsblanketter sksickas 14 mars-15 april

31 Årsredovisning till Bolagsverket för bokslut augusti 2015

http://www.skatteverket.se/4.3a0d593142c77cf1ad17c.html